Swedish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Asking if you need an import license
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Stating what the entry requirements include
mikročip
mikrochip
Pet entry requirement
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Pet entry requirement
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Pet entry requirement
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Pet entry requirement
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Asking if you have to use an authorized carrier
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Asking what the rules are for service animals
Vodící psi
ledarhundar
Type of animal
asistenční psi
assistanshundar
Type of animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Asking how you can obtain a certificate for your pet