Czech | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Heb ik een invoervergunning nodig?
Potřebuji dovozní povolení?
Asking if you need an import license
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
mikročip
Pet entry requirement
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
dierenpaspoort
cestovní pas pro zvířata
Pet entry requirement
bewijs van ontworming
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Asking if you have to use an authorized carrier
Wat is het beleid voor ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Asking what the rules are for service animals
geleidehonden
Vodící psi
Type of animal
hulphonden
asistenční psi
Type of animal
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Asking how you can obtain a certificate for your pet