English | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Heb ik een invoervergunning nodig?
Do I need an import license?
Asking if you need an import license
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Is there a quarantine period for [animal]?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Are there specific rules for importing non-native species?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
microchip
Pet entry requirement
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
rabies vaccination (certificate)
Pet entry requirement
dierenpaspoort
pet passport
Pet entry requirement
bewijs van ontworming
tapeworm treatment (certificate)
Pet entry requirement
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Do I have to use an authorized carrier?
Asking if you have to use an authorized carrier
Wat is het beleid voor ______________?
What are the rules for ______________?
Asking what the rules are for service animals
geleidehonden
guide dogs
Type of animal
hulphonden
assistance dogs
Type of animal
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Asking how you can obtain a certificate for your pet