Polish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Heb ik een invoervergunning nodig?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Asking if you need an import license
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
mikrochip
Pet entry requirement
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
dierenpaspoort
paszport dla zwierząt domowych
Pet entry requirement
bewijs van ontworming
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Asking if you have to use an authorized carrier
Wat is het beleid voor ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Asking what the rules are for service animals
geleidehonden
psy przewodniki
Type of animal
hulphonden
psy towarzyszące
Type of animal
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Asking how you can obtain a certificate for your pet