Vietnamese | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Heb ik een invoervergunning nodig?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Asking if you need an import license
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Stating what the entry requirements include
microchip
microchip
Pet entry requirement
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Pet entry requirement
dierenpaspoort
hộ chiếu cho thú nuôi
Pet entry requirement
bewijs van ontworming
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Pet entry requirement
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Asking if you have to use an authorized carrier
Wat is het beleid voor ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Asking what the rules are for service animals
geleidehonden
chó chỉ đường
Type of animal
hulphonden
chó hỗ trợ
Type of animal
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Asking how you can obtain a certificate for your pet