Czech | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Do I need an import license?
Potřebuji dovozní povolení?
Asking if you need an import license
Is there a quarantine period for [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Are there specific rules for importing non-native species?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
mikročip
Pet entry requirement
rabies vaccination (certificate)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
pet passport
cestovní pas pro zvířata
Pet entry requirement
tapeworm treatment (certificate)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
Do I have to use an authorized carrier?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Asking if you have to use an authorized carrier
What are the rules for ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Asking what the rules are for service animals
guide dogs
Vodící psi
Type of animal
assistance dogs
asistenční psi
Type of animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Asking how you can obtain a certificate for your pet