Polish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Asking if you need an import license
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
mikrochip
Pet entry requirement
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Pet entry requirement
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Asking if you have to use an authorized carrier
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Asking what the rules are for service animals
guide dogs
psy przewodniki
Type of animal
assistance dogs
psy towarzyszące
Type of animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Asking how you can obtain a certificate for your pet