Czech | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Potřebuji dovozní povolení?
Asking if you need an import license
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Stating what the entry requirements include
Mikrochip
mikročip
Pet entry requirement
Nachweis der Tollwutimpfung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
Haustierpass
cestovní pas pro zvířata
Pet entry requirement
Entwurmungszertifikat
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Asking if you have to use an authorized carrier
Wie sind die Regeln für _____________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Asking what the rules are for service animals
Blindenhunde
Vodící psi
Type of animal
Assistenzhunde
asistenční psi
Type of animal
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Asking how you can obtain a certificate for your pet