Polish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Asking if you need an import license
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Stating what the entry requirements include
Mikrochip
mikrochip
Pet entry requirement
Nachweis der Tollwutimpfung
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
Haustierpass
paszport dla zwierząt domowych
Pet entry requirement
Entwurmungszertifikat
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Asking if you have to use an authorized carrier
Wie sind die Regeln für _____________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Asking what the rules are for service animals
Blindenhunde
psy przewodniki
Type of animal
Assistenzhunde
psy towarzyszące
Type of animal
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Asking how you can obtain a certificate for your pet