Vietnamese | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Szükséges importengedély?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Asking if you need an import license
Van kötelező karantén az állatnak?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Vannak specifikus szabályok nem őshonos fajták behozatalára?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
A behozatali feltételek az állat részére _____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Stating what the entry requirements include
microchip
microchip
Pet entry requirement
veszettség elleni oltási igazolás
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Pet entry requirement
kisállat útlevél
hộ chiếu cho thú nuôi
Pet entry requirement
igazolás féregtelenítésről
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Pet entry requirement
Hivatalos szállítót kell alkalmaznom?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Asking if you have to use an authorized carrier
Mik a szabályok ____________részére?
Có những quy tắc nào cho __________?
Asking what the rules are for service animals
vakvezető kutyák
chó chỉ đường
Type of animal
segítő kutyák
chó hỗ trợ
Type of animal
Mi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Asking how you can obtain a certificate for your pet