Czech | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Potřebuji dovozní povolení?
Asking if you need an import license
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Stating what the entry requirements include
il microchip
mikročip
Pet entry requirement
il vaccino antirabbico
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
il passaporto per gli animali da compagnia
cestovní pas pro zvířata
Pet entry requirement
il certificato di trattamento contro la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Asking if you have to use an authorized carrier
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Asking what the rules are for service animals
cani guida
Vodící psi
Type of animal
cani da assistenza
asistenční psi
Type of animal
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Asking how you can obtain a certificate for your pet