Chinese | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
我是否需要入口许可证?
Asking if you need an import license
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
请问是否对【动物】有检疫期?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
你的宠物入境需要 __________。
Stating what the entry requirements include
mikrochip
微芯片
Pet entry requirement
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
狂犬疫苗接种(证明)
Pet entry requirement
paszport dla zwierząt domowych
宠物护照
Pet entry requirement
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
绦虫治疗(证明)
Pet entry requirement
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Asking if you have to use an authorized carrier
Jakie przepisy obowiązują ______________?
对______________有哪些规定?
Asking what the rules are for service animals
psy przewodniki
导盲犬
Type of animal
psy towarzyszące
协助犬
Type of animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Asking how you can obtain a certificate for your pet