English | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Do I need an import license?
Asking if you need an import license
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is there a quarantine period for [animal]?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Are there specific rules for importing non-native species?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Stating what the entry requirements include
mikrochip
microchip
Pet entry requirement
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabies vaccination (certificate)
Pet entry requirement
paszport dla zwierząt domowych
pet passport
Pet entry requirement
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tapeworm treatment (certificate)
Pet entry requirement
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Do I have to use an authorized carrier?
Asking if you have to use an authorized carrier
Jakie przepisy obowiązują ______________?
What are the rules for ______________?
Asking what the rules are for service animals
psy przewodniki
guide dogs
Type of animal
psy towarzyszące
assistance dogs
Type of animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Asking how you can obtain a certificate for your pet