German | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Asking if you need an import license
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Stating what the entry requirements include
mikrochip
Mikrochip
Pet entry requirement
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Nachweis der Tollwutimpfung
Pet entry requirement
paszport dla zwierząt domowych
Haustierpass
Pet entry requirement
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Entwurmungszertifikat
Pet entry requirement
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Asking if you have to use an authorized carrier
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Asking what the rules are for service animals
psy przewodniki
Blindenhunde
Type of animal
psy towarzyszące
Assistenzhunde
Type of animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Asking how you can obtain a certificate for your pet