Italian | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Asking if you need an import license
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Stating what the entry requirements include
mikrochip
il microchip
Pet entry requirement
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
il vaccino antirabbico
Pet entry requirement
paszport dla zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
Pet entry requirement
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
il certificato di trattamento contro la tenia
Pet entry requirement
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Asking if you have to use an authorized carrier
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Asking what the rules are for service animals
psy przewodniki
cani guida
Type of animal
psy towarzyszące
cani da assistenza
Type of animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Asking how you can obtain a certificate for your pet