Russian | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Asking if you need an import license
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Для [животное] есть срок карантина?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Stating what the entry requirements include
mikrochip
микрочип
Pet entry requirement
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
антирабическая прививка (сертификат)
Pet entry requirement
paszport dla zwierząt domowych
паспорт питомца
Pet entry requirement
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
лечение от паразитов (сертификат)
Pet entry requirement
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Asking if you have to use an authorized carrier
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Каковы правила для _______________?
Asking what the rules are for service animals
psy przewodniki
собаки-поводыри
Type of animal
psy towarzyszące
собаки-ассистенты
Type of animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Asking how you can obtain a certificate for your pet