Spanish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Asking if you need an import license
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Stating what the entry requirements include
mikrochip
el microchip
Pet entry requirement
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
la vacuna antirrábica (certificado)
Pet entry requirement
paszport dla zwierząt domowych
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Pet entry requirement
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Pet entry requirement
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Asking if you have to use an authorized carrier
Jakie przepisy obowiązują ______________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Asking what the rules are for service animals
psy przewodniki
perros guía
Type of animal
psy towarzyszące
perros de asistencia
Type of animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Asking how you can obtain a certificate for your pet