Czech | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Preciso de uma licença de importação?
Potřebuji dovozní povolení?
Asking if you need an import license
Existe um período de quarentena para [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
mikročip
Pet entry requirement
vacina contra raiva (certificado)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
passaporte do animal
cestovní pas pro zvířata
Pet entry requirement
tratamento contra tênias (certificado)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
Preciso usar um transportador autorizado?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Asking if you have to use an authorized carrier
Quais são as regras para ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Asking what the rules are for service animals
cães-guia
Vodící psi
Type of animal
cães auxiliares
asistenční psi
Type of animal
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Asking how you can obtain a certificate for your pet