Polish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Preciso de uma licença de importação?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Asking if you need an import license
Existe um período de quarentena para [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
mikrochip
Pet entry requirement
vacina contra raiva (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
passaporte do animal
paszport dla zwierząt domowych
Pet entry requirement
tratamento contra tênias (certificado)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
Preciso usar um transportador autorizado?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Asking if you have to use an authorized carrier
Quais são as regras para ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Asking what the rules are for service animals
cães-guia
psy przewodniki
Type of animal
cães auxiliares
psy towarzyszące
Type of animal
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Asking how you can obtain a certificate for your pet