Polish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Мне нужна лицензия на ввоз?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Asking if you need an import license
Для [животное] есть срок карантина?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Stating what the entry requirements include
микрочип
mikrochip
Pet entry requirement
антирабическая прививка (сертификат)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
паспорт питомца
paszport dla zwierząt domowych
Pet entry requirement
лечение от паразитов (сертификат)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Asking if you have to use an authorized carrier
Каковы правила для _______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Asking what the rules are for service animals
собаки-поводыри
psy przewodniki
Type of animal
собаки-ассистенты
psy towarzyszące
Type of animal
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Asking how you can obtain a certificate for your pet