Czech | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Potřebuji dovozní povolení?
Asking if you need an import license
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Asking if there is a quarantine period for that animal
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Stating what the entry requirements include
el microchip
mikročip
Pet entry requirement
la vacuna antirrábica (certificado)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
cestovní pas pro zvířata
Pet entry requirement
el certificado de tratamiento contra la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Asking if you have to use an authorized carrier
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Asking what the rules are for service animals
perros guía
Vodící psi
Type of animal
perros de asistencia
asistenční psi
Type of animal
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Asking how you can obtain a certificate for your pet