Polish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Asking if you need an import license
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Asking if there is a quarantine period for that animal
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Stating what the entry requirements include
el microchip
mikrochip
Pet entry requirement
la vacuna antirrábica (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
paszport dla zwierząt domowych
Pet entry requirement
el certificado de tratamiento contra la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Pet entry requirement
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Asking if you have to use an authorized carrier
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Asking what the rules are for service animals
perros guía
psy przewodniki
Type of animal
perros de asistencia
psy towarzyszące
Type of animal
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Asking how you can obtain a certificate for your pet