Chinese | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
我是否需要入口许可证?
Asking if you need an import license
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
你的宠物入境需要 __________。
Stating what the entry requirements include
mikrochip
微芯片
Pet entry requirement
rabiesvaccination (certifikat)
狂犬疫苗接种(证明)
Pet entry requirement
pass för sällskapsdjur
宠物护照
Pet entry requirement
bandmaskbehandling (certifikat)
绦虫治疗(证明)
Pet entry requirement
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Asking if you have to use an authorized carrier
Vad är reglerna gällande ________?
对______________有哪些规定?
Asking what the rules are for service animals
ledarhundar
导盲犬
Type of animal
assistanshundar
协助犬
Type of animal
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Asking how you can obtain a certificate for your pet