Czech | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Potřebuji dovozní povolení?
Asking if you need an import license
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Stating what the entry requirements include
mikrochip
mikročip
Pet entry requirement
rabiesvaccination (certifikat)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
pass för sällskapsdjur
cestovní pas pro zvířata
Pet entry requirement
bandmaskbehandling (certifikat)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Pet entry requirement
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Asking if you have to use an authorized carrier
Vad är reglerna gällande ________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Asking what the rules are for service animals
ledarhundar
Vodící psi
Type of animal
assistanshundar
asistenční psi
Type of animal
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Asking how you can obtain a certificate for your pet