Vietnamese | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Asking if you need an import license
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Stating what the entry requirements include
mikroçip
microchip
Pet entry requirement
kuduz aşısı
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Pet entry requirement
hayvan pasaportu
hộ chiếu cho thú nuôi
Pet entry requirement
bağırsak solucanı tedavi belgesi
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Pet entry requirement
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Asking if you have to use an authorized carrier
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Có những quy tắc nào cho __________?
Asking what the rules are for service animals
rehber köpekler
chó chỉ đường
Type of animal
yardımcı köpekler
chó hỗ trợ
Type of animal
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Asking how you can obtain a certificate for your pet