Arabic | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
هل أنا بحاجة إلى شهادة استيراد؟
Asking if you need an import license
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
هل هناك فترة حظر صحي ل[حيوان]؟
Asking if there is a quarantine period for that animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
هل هناك قوانين محددة لاستيراد أنواع غير محلية من الحيوانات؟
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
متطلبات الدخول التي يحتاجها حيوانك الأليف هي______________.
Stating what the entry requirements include
microchip
رقاقة صغيرة
Pet entry requirement
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
تلقيح ضد الكلب (شهادة)
Pet entry requirement
hộ chiếu cho thú nuôi
جواز سفر للحيوان الأليف
Pet entry requirement
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
علاج من الدودة الشريطية (شهادة)
Pet entry requirement
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
هل علي استخدام حامل مرخص؟
Asking if you have to use an authorized carrier
Có những quy tắc nào cho __________?
ما هي القوانين ل __________________________؟
Asking what the rules are for service animals
chó chỉ đường
كلاب الإرشاد
Type of animal
chó hỗ trợ
كلاب المساعدة
Type of animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
كيف يمكنني الحصول على شهادة صحية لحيواني الأليف؟
Asking how you can obtain a certificate for your pet