Dutch | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Asking if you need an import license
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
microchip
Pet entry requirement
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Pet entry requirement
hộ chiếu cho thú nuôi
dierenpaspoort
Pet entry requirement
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bewijs van ontworming
Pet entry requirement
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Asking if you have to use an authorized carrier
Có những quy tắc nào cho __________?
Wat is het beleid voor ______________?
Asking what the rules are for service animals
chó chỉ đường
geleidehonden
Type of animal
chó hỗ trợ
hulphonden
Type of animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Asking how you can obtain a certificate for your pet