Hungarian | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Szükséges importengedély?
Asking if you need an import license
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Van kötelező karantén az állatnak?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Vannak specifikus szabályok nem őshonos fajták behozatalára?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
A behozatali feltételek az állat részére _____________.
Stating what the entry requirements include
microchip
microchip
Pet entry requirement
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
veszettség elleni oltási igazolás
Pet entry requirement
hộ chiếu cho thú nuôi
kisállat útlevél
Pet entry requirement
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
igazolás féregtelenítésről
Pet entry requirement
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Hivatalos szállítót kell alkalmaznom?
Asking if you have to use an authorized carrier
Có những quy tắc nào cho __________?
Mik a szabályok ____________részére?
Asking what the rules are for service animals
chó chỉ đường
vakvezető kutyák
Type of animal
chó hỗ trợ
segítő kutyák
Type of animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Mi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
Asking how you can obtain a certificate for your pet