Turkish | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Asking if you need an import license
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Stating what the entry requirements include
microchip
mikroçip
Pet entry requirement
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
kuduz aşısı
Pet entry requirement
hộ chiếu cho thú nuôi
hayvan pasaportu
Pet entry requirement
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Pet entry requirement
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Asking if you have to use an authorized carrier
Có những quy tắc nào cho __________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Asking what the rules are for service animals
chó chỉ đường
rehber köpekler
Type of animal
chó hỗ trợ
yardımcı köpekler
Type of animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Asking how you can obtain a certificate for your pet