Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

我想要进入大学学习。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
我想要申请______________课程。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
本科生
studia licencjackie
Type of course
研究生
studia magisterskie
Type of course
博士生
studia doktoranckie
Type of course
全日制
studia dzienne
Type of course
非全日
studia zaoczne
Type of course
网上课程
studia przez internet
Type of course
我想要在这所大学学习___________。
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
一学期
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
一学年
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
请问学生工作有什么限制?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
我需要提供材料原件还是复印件?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
请问该所大学的入学要求是什么?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
请问大学能保证我的住宿吗?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
课程内容涵盖实习吗?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
我如何才能查看我的申请进程呢?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
对【语言】的要求是什么?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
学分制
punktowy
Type of system
打分制
oceniania
Type of system
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
这里的教学风格是什么样的?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
这里有_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
讲座
wykłady
Type of class
研讨会
ćwiczenia/seminaria
Type of class
个别辅导
konsultacje
Type of class
会议
konferencje
Type of class
暑期学校提供哪些课程呢?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
考试何时举行?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
我在哪里能找到所有的课程信息?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
大学里有体育馆吗?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
我如何加入学生组织?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

我在这里可以学习什么语言?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
有没有水平测试来评估我的水平?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
您有课程的详细介绍吗?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
一个班级里最多有多少个学生?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
贵校都有哪些设施?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
请问你们安排郊游吗?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
你们提供哪些项目呢?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

我想了解关于助学金的信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
有哪些组织可以资助我的学习?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
我需要 ____________的财政补贴。
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
学费
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
生活费用
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
儿童托管
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
请问有哪些奖学金?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency