Swedish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

我想要进入大学学习。
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
我想要申请______________课程。
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
本科生
kandidatkurs
Type of course
研究生
avancerad kurs
Type of course
博士生
doktorandkurs
Type of course
全日制
fulltidskurs
Type of course
非全日
deltidskurs
Type of course
网上课程
onlinekurs
Type of course
我想要在这所大学学习___________。
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
一学期
en termin
Length of stay at foreign university
一学年
ett läsår
Length of stay at foreign university
请问学生工作有什么限制?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
我需要提供材料原件还是复印件?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
请问该所大学的入学要求是什么?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
请问大学能保证我的住宿吗?
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
课程内容涵盖实习吗?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
我如何才能查看我的申请进程呢?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
对【语言】的要求是什么?
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
学分制
poängsystemet
Type of system
打分制
betygssättningen
Type of system
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
这里的教学风格是什么样的?
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
这里有_____________?
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
讲座
föreläsningar
Type of class
研讨会
seminarier
Type of class
个别辅导
handledning
Type of class
会议
konferenser
Type of class
暑期学校提供哪些课程呢?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
考试何时举行?
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
我在哪里能找到所有的课程信息?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
大学里有体育馆吗?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
我如何加入学生组织?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

我在这里可以学习什么语言?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
有没有水平测试来评估我的水平?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
您有课程的详细介绍吗?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
一个班级里最多有多少个学生?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
贵校都有哪些设施?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
请问你们安排郊游吗?
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
你们提供哪些项目呢?
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

我想了解关于助学金的信息。
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
有哪些组织可以资助我的学习?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
我需要 ____________的财政补贴。
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
学费
skolavgifter
Thing that you need financial help for
生活费用
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
儿童托管
barnomsorg
Thing that you need financial help for
请问有哪些奖学金?
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency