Chinese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
本科生
Type of course
postgraduální studium
研究生
Type of course
doktorské studium
博士生
Type of course
prezenční studium
全日制
Type of course
kombinované studium
非全日
Type of course
online
网上课程
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
一学期
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
一学年
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Asking information about the system
kredity
学分制
Type of system
známkování
打分制
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Inquiring about the teaching style
přednášky
讲座
Type of class
semináře
研讨会
Type of class
konsultace
个别辅导
Type of class
konference
会议
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Stating that you need financial help
školné
学费
Thing that you need financial help for
životní náklady
生活费用
Thing that you need financial help for
péče o dítě
儿童托管
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Asking where you can get a certificate of equivalency