Dutch | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
een bacheloropleiding
Type of course
postgraduální studium
een postgraduaat
Type of course
doktorské studium
een doctoraat
Type of course
prezenční studium
een voltijdse opleiding
Type of course
kombinované studium
een deeltijdse opleiding
Type of course
online
een online cursus
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
een semester
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
een academisch jaar
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Asking information about the system
kredity
creditsysteem
Type of system
známkování
beoordelingssysteem
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Inquiring about the teaching style
přednášky
lezingen
Type of class
semináře
seminars
Type of class
konsultace
tutorials
Type of class
konference
conferenties
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Wanneer worden de examens gehouden?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Organiseren jullie ook excursies?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welke programma's bieden jullie aan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Stating that you need financial help
školné
inschrijvingsgeld
Thing that you need financial help for
životní náklady
kosten voor levensonderhoud
Thing that you need financial help for
péče o dítě
kinderopvang
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Asking where you can get a certificate of equivalency