Esperanto | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Mi volas apliki por_____________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
kurso por studentoj
Type of course
postgraduální studium
kurso por postdiplomaj studentoj
Type of course
doktorské studium
kurso por Ph.D.
Type of course
prezenční studium
plentempa kurso
Type of course
kombinované studium
parttempa kurso
Type of course
online
enreta kurso
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
semestro
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
akademia jaro
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Asking information about the system
kredity
de kredito
Type of system
známkování
de noto
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kiom estas la instrua stilo?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Inquiring about the teaching style
přednášky
lekcioj
Type of class
semináře
seminarioj
Type of class
konsultace
lerniloj
Type of class
konference
konferencoj
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Kiam estas la ekzamenoj?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Ĉu estas universitata sportejo?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kio programojn vi proponas?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Stating that you need financial help
školné
instrudepagoj
Thing that you need financial help for
životní náklady
miaj vivelspezoj
Thing that you need financial help for
péče o dítě
infanzorgado
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Asking where you can get a certificate of equivalency