Finnish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Haluan hakea ________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
kandidaatin ohjelmaan
Type of course
postgraduální studium
jatko-opintoihin
Type of course
doktorské studium
tohtorin ohjelmaan
Type of course
prezenční studium
täysiaikaiseen ohjelmaan
Type of course
kombinované studium
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of course
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
lukukauden
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
lukuvuoden
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Asking information about the system
kredity
opintopiste
Type of system
známkování
arvosana
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Onko teillä ________?
Inquiring about the teaching style
přednášky
luentoja
Type of class
semináře
seminaareja
Type of class
konsultace
pienryhmäopetusta
Type of class
konference
konferensseja
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Koska tentit ovat?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Stating that you need financial help
školné
lukukausimaksut
Thing that you need financial help for
životní náklady
elinkustannukseni
Thing that you need financial help for
péče o dítě
lastenhoito
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Asking where you can get a certificate of equivalency