Greek | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
ένα προπτυχιακό
Type of course
postgraduální studium
ένα μεταπτυχιακό
Type of course
doktorské studium
ένα διδακτορικό
Type of course
prezenční studium
πλήρους απασχόλησης
Type of course
kombinované studium
μερικής απασχόλησης
Type of course
online
εξ αποστάσεως
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
ένα ακαδημαϊκό έτος
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Asking information about the system
kredity
πόντων
Type of system
známkování
βαθμολόγησης
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Inquiring about the teaching style
přednášky
διαλέξεις
Type of class
semináře
σεμινάρια
Type of class
konsultace
προγράμματα εκμάθησης
Type of class
konference
συνέδρια
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Stating that you need financial help
školné
δίδακτρα
Thing that you need financial help for
životní náklady
τα έξοδα διαβίωσής μου
Thing that you need financial help for
péče o dítě
τη φροντίδα των παιδιών
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Asking where you can get a certificate of equivalency