Hungarian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
alapképzés
Type of course
postgraduální studium
mesterképzés
Type of course
doktorské studium
PhD
Type of course
prezenční studium
nappali tagozatos
Type of course
kombinované studium
részidős
Type of course
online
online
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
egy szemeszter
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
egy év
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Az egyetem biztosít szállást is?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Milyen a ____________ rendszer?
Asking information about the system
kredity
kredit
Type of system
známkování
osztályzási
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Milyen a tanítás stílusa?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Vannak_____________?
Inquiring about the teaching style
přednášky
előadások
Type of class
semináře
szemináriumok
Type of class
konsultace
oktatói órák
Type of class
konference
konferenciák
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Mikor vannak a vizsgák?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Van az egyetemen sportközpont?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Van szintfelmérő teszt?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Kirándulásokat is szerveznek?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Milyen programokat nyújtanak?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Stating that you need financial help
školné
tandíj
Thing that you need financial help for
životní náklady
megélhetési költségek
Thing that you need financial help for
péče o dítě
gyermekellátás
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Asking where you can get a certificate of equivalency