Italian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
di laurea triennale
Type of course
postgraduální studium
di laurea magistrale
Type of course
doktorské studium
di dottorato
Type of course
prezenční studium
a tempo pieno
Type of course
kombinované studium
part-time
Type of course
online
online
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
un semestre
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
un anno accademico
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Asking information about the system
kredity
crediti
Type of system
známkování
valutazione
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Inquiring about the teaching style
přednášky
lezioni frontali
Type of class
semináře
seminari
Type of class
konsultace
esercitazioni
Type of class
konference
conferenze
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Stating that you need financial help
školné
le tasse universitarie
Thing that you need financial help for
životní náklady
le spese di sostentamento
Thing that you need financial help for
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Asking where you can get a certificate of equivalency