Japanese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
Type of course
postgraduální studium
Type of course
doktorské studium
Type of course
prezenční studium
Type of course
kombinované studium
Type of course
online
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
kredity
Type of system
známkování
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
přednášky
Type of class
semináře
Type of class
konsultace
Type of class
konference
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
školné
Thing that you need financial help for
životní náklady
Thing that you need financial help for
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency