Portuguese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
graduação
Type of course
postgraduální studium
pós-graduação
Type of course
doktorské studium
PhD
Type of course
prezenční studium
tempo integral
Type of course
kombinované studium
meio período
Type of course
online
online
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
um semestre
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
um ano acadêmico
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vou receber uma proposta formal?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
A universidade também oferece acomodação?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
O curso também inclui um período de estágio?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Como é o sistema de ____________?
Asking information about the system
kredity
crédito
Type of system
známkování
notas
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Qual é o estilo de ensino?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
São _____________ ?
Inquiring about the teaching style
přednášky
aulas expositivas
Type of class
semináře
seminários
Type of class
konsultace
tutoriais
Type of class
konference
conferências
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Quando acontecem as provas?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Há um complexo esportivo aqui?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quais são as comodidades da escola?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Vocês também organizam excursões?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Quais programas vocês oferecem?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Stating that you need financial help
školné
mensalidades
Thing that you need financial help for
životní náklady
despesas de subsistência
Thing that you need financial help for
péče o dítě
cuidados infantis
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Asking where you can get a certificate of equivalency