Russian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
бакалавриат
Type of course
postgraduální studium
аспирантура
Type of course
doktorské studium
докторат/профессура
Type of course
prezenční studium
очная форма
Type of course
kombinované studium
заочная форма
Type of course
online
онлайн обучение
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
семестр
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
академический год
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Какие ограничения на работу для студентов?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Каковы требования для поступления в университет?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Курс включает в себя период стажировки?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Каковы требования знания [язык] языка?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Какова система_____________?
Asking information about the system
kredity
кредитов
Type of system
známkování
оценок
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Каков стиль преподавания?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Там есть___________?
Inquiring about the teaching style
přednášky
лекции
Type of class
semináře
семинары
Type of class
konsultace
учебные материалы
Type of class
konference
конференции
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Когда проходят экзамены?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
В университете есть спортивный центр?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
У вас есть детальное описание курса?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Вы организовываете экскурсии?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Какие программы вы предлагаете?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Stating that you need financial help
školné
плата за обучение
Thing that you need financial help for
životní náklady
расходы на жизнь
Thing that you need financial help for
péče o dítě
уход за ребенком
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Какие виды стипендий доступны?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Asking where you can get a certificate of equivalency