Swedish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
kandidatkurs
Type of course
postgraduální studium
avancerad kurs
Type of course
doktorské studium
doktorandkurs
Type of course
prezenční studium
fulltidskurs
Type of course
kombinované studium
deltidskurs
Type of course
online
onlinekurs
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
en termin
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
ett läsår
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
kredity
poängsystemet
Type of system
známkování
betygssättningen
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
přednášky
föreläsningar
Type of class
semináře
seminarier
Type of class
konsultace
handledning
Type of class
konference
konferenser
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
školné
skolavgifter
Thing that you need financial help for
životní náklady
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
péče o dítě
barnomsorg
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency