Thai | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
ปริญญาตรี
Type of course
postgraduální studium
บัณฑิตวิทยาลัย
Type of course
doktorské studium
ปริญญาเอก
Type of course
prezenční studium
เต็มเวลา
Type of course
kombinované studium
นอกเวลา
Type of course
online
ออนไลน์
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
หนึ่งปีการศึกษา
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Asking information about the system
kredity
หน่วยกิตวิชา
Type of system
známkování
การให้คะแนน
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
มี _____________ ไหม
Inquiring about the teaching style
přednášky
การบรรยาย
Type of class
semináře
การสัมมนา
Type of class
konsultace
การกวดวิชา
Type of class
konference
การประชุม
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Stating that you need financial help
školné
ค่าเล่าเรียน
Thing that you need financial help for
životní náklady
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Thing that you need financial help for
péče o dítě
การดูแลเด็ก
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Asking where you can get a certificate of equivalency