Turkish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
lisans seviyesinde
Type of course
postgraduální studium
lisans üstü seviyesinde
Type of course
doktorské studium
doktora seviyesinde
Type of course
prezenční studium
tam zamanlı
Type of course
kombinované studium
yarı zamanlı
Type of course
online
çevrimiçi
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
bir dönem
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
bir akademik yıl
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Asking information about the system
kredity
kredi
Type of system
známkování
notlama
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
_____________ var mı?
Inquiring about the teaching style
přednášky
ders
Type of class
semináře
seminer
Type of class
konsultace
uygulamalı ders
Type of class
konference
konferanslar
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Sınavlar ne zaman?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Stating that you need financial help
školné
harçlar
Thing that you need financial help for
životní náklady
yaşam giderleri
Thing that you need financial help for
péče o dítě
çocuk bakımı
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Ne tür burslar mevcut?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Asking where you can get a certificate of equivalency