Chinese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
我想要进入大学学习。
Stating that you want to enroll
Jeg vil gerne søge faget _____________.
我想要申请______________课程。
Stating that you want to apply for a course
bachelor
本科生
Type of course
kandidatstuderende
研究生
Type of course
ph.d.-studerende
博士生
Type of course
fuldtids-
全日制
Type of course
deltids-
非全日
Type of course
online
网上课程
Type of course
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Stating how long your exchange period is
et semester
一学期
Length of stay at foreign university
et studieår
一学年
Length of stay at foreign university
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
请问学生工作有什么限制?
Asking about work restrictions for students
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
我需要提供材料原件还是复印件?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Used when applying for university
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterer universitetet indkvartering?
请问大学能保证我的住宿吗?
Asking if the university provides accommodation
Indeholder faget også en praktikperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Asking if your university course involves an internship period
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Asking how you can see the progress of your application
Hvad er sprogkravene?
对【语言】的要求是什么?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hvordan er ____________ systemet?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Asking information about the system
studiepoint
学分制
Type of system
bedømmelse
打分制
Type of system
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hvordan er undervisningsformen?
这里的教学风格是什么样的?
Inquiring about the teaching style
Er der _____________ ?
这里有_____________?
Inquiring about the teaching style
forelæsninger
讲座
Type of class
seminarer
研讨会
Type of class
undervisning
个别辅导
Type of class
konferencer
会议
Type of class
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
暑期学校提供哪些课程呢?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Hvornår afholdes eksaminerne?
考试何时举行?
Asking when the exams are
Hvor kan jeg finde information om fagene?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Asking where you can find information about the courses
Er der en sportshal på universitetet?
大学里有体育馆吗?
Asking if there is a university sports center
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
我如何加入学生组织?
Asking how you can join student societies
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
我在这里可以学习什么语言?
Asking what languages you can study at that school
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
有没有水平测试来评估我的水平?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
您有课程的详细介绍吗?
Asking if there is a detailed description of the course
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
一个班级里最多有多少个学生?
Asking what the maximum number of students in a class is
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
贵校都有哪些设施?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerer I også ekskursioner?
请问你们安排郊游吗?
Asking if the school arranges also excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
你们提供哪些项目呢?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
我想了解关于助学金的信息。
Inquiring about funding opportunities
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
有哪些组织可以资助我的学习?
Asking which bodies can fund your studies
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Stating that you need financial help
studiegebyrer
学费
Thing that you need financial help for
leveomkostninger
生活费用
Thing that you need financial help for
børnepasning
儿童托管
Thing that you need financial help for
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
请问有哪些奖学金?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Asking where you can get a certificate of equivalency