German | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Stating that you want to enroll
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Stating that you want to apply for a course
bachelor
Grundkurs
Type of course
kandidatstuderende
Aufbaukurs
Type of course
ph.d.-studerende
Doktorandenkurs
Type of course
fuldtids-
Vollzeitkurs
Type of course
deltids-
Teilzeitkurs
Type of course
online
Onlinekurs
Type of course
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Stating how long your exchange period is
et semester
ein Semester
Length of stay at foreign university
et studieår
ein Studienjahr
Length of stay at foreign university
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Asking about work restrictions for students
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Used when applying for university
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterer universitetet indkvartering?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Asking if the university provides accommodation
Indeholder faget også en praktikperiode?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Asking if your university course involves an internship period
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Asking how you can see the progress of your application
Hvad er sprogkravene?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hvordan er ____________ systemet?
Wie funktioniert das__________?
Asking information about the system
studiepoint
Kreditsystem
Type of system
bedømmelse
Benotungssystem
Type of system
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hvordan er undervisningsformen?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Inquiring about the teaching style
Er der _____________ ?
Gibt es_____________?
Inquiring about the teaching style
forelæsninger
Vorlesungen
Type of class
seminarer
Seminare
Type of class
undervisning
Tutorien
Type of class
konferencer
Konferenzen
Type of class
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Hvornår afholdes eksaminerne?
Wann finden die Prüfungen statt?
Asking when the exams are
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Asking where you can find information about the courses
Er der en sportshal på universitetet?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Asking if there is a university sports center
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Asking how you can join student societies
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Asking what languages you can study at that school
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Asking if there is a detailed description of the course
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Asking what the maximum number of students in a class is
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerer I også ekskursioner?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Asking if the school arranges also excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
Welche Programme bieten Sie an?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Inquiring about funding opportunities
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Asking which bodies can fund your studies
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Stating that you need financial help
studiegebyrer
Studiengebühren
Thing that you need financial help for
leveomkostninger
Lebenshaltungskosten
Thing that you need financial help for
børnepasning
Kinderbetreuung
Thing that you need financial help for
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Welche Stipendien gibt es?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Asking where you can get a certificate of equivalency