Greek | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Stating that you want to enroll
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Stating that you want to apply for a course
bachelor
ένα προπτυχιακό
Type of course
kandidatstuderende
ένα μεταπτυχιακό
Type of course
ph.d.-studerende
ένα διδακτορικό
Type of course
fuldtids-
πλήρους απασχόλησης
Type of course
deltids-
μερικής απασχόλησης
Type of course
online
εξ αποστάσεως
Type of course
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Stating how long your exchange period is
et semester
ένα εξάμηνο
Length of stay at foreign university
et studieår
ένα ακαδημαϊκό έτος
Length of stay at foreign university
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Asking about work restrictions for students
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Asking if you need to provide the original documents or copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Used when applying for university
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Asking if you will receive a formal offer
Garanterer universitetet indkvartering?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Asking if the university provides accommodation
Indeholder faget også en praktikperiode?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Asking if your university course involves an internship period
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Asking how you can see the progress of your application
Hvad er sprogkravene?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hvordan er ____________ systemet?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Asking information about the system
studiepoint
πόντων
Type of system
bedømmelse
βαθμολόγησης
Type of system
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hvordan er undervisningsformen?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Inquiring about the teaching style
Er der _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Inquiring about the teaching style
forelæsninger
διαλέξεις
Type of class
seminarer
σεμινάρια
Type of class
undervisning
προγράμματα εκμάθησης
Type of class
konferencer
συνέδρια
Type of class
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Hvornår afholdes eksaminerne?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Asking when the exams are
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Asking where you can find information about the courses
Er der en sportshal på universitetet?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Asking if there is a university sports center
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Asking how you can join student societies
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Asking what languages you can study at that school
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Asking if there is a detailed description of the course
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Asking what the maximum number of students in a class is
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Asking what facilities there are in the school
Arrangerer I også ekskursioner?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Asking if the school arranges also excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Inquiring about funding opportunities
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Asking which bodies can fund your studies
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Stating that you need financial help
studiegebyrer
δίδακτρα
Thing that you need financial help for
leveomkostninger
τα έξοδα διαβίωσής μου
Thing that you need financial help for
børnepasning
τη φροντίδα των παιδιών
Thing that you need financial help for
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Asking where you can get a certificate of equivalency