Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
bachelor
studia licencjackie
Type of course
kandidatstuderende
studia magisterskie
Type of course
ph.d.-studerende
studia doktoranckie
Type of course
fuldtids-
studia dzienne
Type of course
deltids-
studia zaoczne
Type of course
online
studia przez internet
Type of course
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
et semester
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
et studieår
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterer universitetet indkvartering?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
Indeholder faget også en praktikperiode?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Hvad er sprogkravene?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hvordan er ____________ systemet?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
studiepoint
punktowy
Type of system
bedømmelse
oceniania
Type of system
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hvordan er undervisningsformen?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
Er der _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
forelæsninger
wykłady
Type of class
seminarer
ćwiczenia/seminaria
Type of class
undervisning
konsultacje
Type of class
konferencer
konferencje
Type of class
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Hvornår afholdes eksaminerne?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Er der en sportshal på universitetet?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerer I også ekskursioner?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
studiegebyrer
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
leveomkostninger
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
børnepasning
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency