Portuguese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Stating that you want to enroll
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Stating that you want to apply for a course
bachelor
graduação
Type of course
kandidatstuderende
pós-graduação
Type of course
ph.d.-studerende
PhD
Type of course
fuldtids-
tempo integral
Type of course
deltids-
meio período
Type of course
online
online
Type of course
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Stating how long your exchange period is
et semester
um semestre
Length of stay at foreign university
et studieår
um ano acadêmico
Length of stay at foreign university
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Asking about work restrictions for students
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Used when applying for university
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Vou receber uma proposta formal?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterer universitetet indkvartering?
A universidade também oferece acomodação?
Asking if the university provides accommodation
Indeholder faget også en praktikperiode?
O curso também inclui um período de estágio?
Asking if your university course involves an internship period
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Asking how you can see the progress of your application
Hvad er sprogkravene?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hvordan er ____________ systemet?
Como é o sistema de ____________?
Asking information about the system
studiepoint
crédito
Type of system
bedømmelse
notas
Type of system
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hvordan er undervisningsformen?
Qual é o estilo de ensino?
Inquiring about the teaching style
Er der _____________ ?
São _____________ ?
Inquiring about the teaching style
forelæsninger
aulas expositivas
Type of class
seminarer
seminários
Type of class
undervisning
tutoriais
Type of class
konferencer
conferências
Type of class
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Hvornår afholdes eksaminerne?
Quando acontecem as provas?
Asking when the exams are
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Asking where you can find information about the courses
Er der en sportshal på universitetet?
Há um complexo esportivo aqui?
Asking if there is a university sports center
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Asking how you can join student societies
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Asking what languages you can study at that school
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Asking if there is a detailed description of the course
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Asking what the maximum number of students in a class is
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Quais são as comodidades da escola?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerer I også ekskursioner?
Vocês também organizam excursões?
Asking if the school arranges also excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
Quais programas vocês oferecem?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Inquiring about funding opportunities
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Asking which bodies can fund your studies
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Stating that you need financial help
studiegebyrer
mensalidades
Thing that you need financial help for
leveomkostninger
despesas de subsistência
Thing that you need financial help for
børnepasning
cuidados infantis
Thing that you need financial help for
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Asking where you can get a certificate of equivalency