Russian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Stating that you want to enroll
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Stating that you want to apply for a course
bachelor
бакалавриат
Type of course
kandidatstuderende
аспирантура
Type of course
ph.d.-studerende
докторат/профессура
Type of course
fuldtids-
очная форма
Type of course
deltids-
заочная форма
Type of course
online
онлайн обучение
Type of course
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Stating how long your exchange period is
et semester
семестр
Length of stay at foreign university
et studieår
академический год
Length of stay at foreign university
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Какие ограничения на работу для студентов?
Asking about work restrictions for students
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Каковы требования для поступления в университет?
Used when applying for university
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterer universitetet indkvartering?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Asking if the university provides accommodation
Indeholder faget også en praktikperiode?
Курс включает в себя период стажировки?
Asking if your university course involves an internship period
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Asking how you can see the progress of your application
Hvad er sprogkravene?
Каковы требования знания [язык] языка?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hvordan er ____________ systemet?
Какова система_____________?
Asking information about the system
studiepoint
кредитов
Type of system
bedømmelse
оценок
Type of system
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hvordan er undervisningsformen?
Каков стиль преподавания?
Inquiring about the teaching style
Er der _____________ ?
Там есть___________?
Inquiring about the teaching style
forelæsninger
лекции
Type of class
seminarer
семинары
Type of class
undervisning
учебные материалы
Type of class
konferencer
конференции
Type of class
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Hvornår afholdes eksaminerne?
Когда проходят экзамены?
Asking when the exams are
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Asking where you can find information about the courses
Er der en sportshal på universitetet?
В университете есть спортивный центр?
Asking if there is a university sports center
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Asking how you can join student societies
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Asking what languages you can study at that school
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
У вас есть детальное описание курса?
Asking if there is a detailed description of the course
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Asking what the maximum number of students in a class is
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerer I også ekskursioner?
Вы организовываете экскурсии?
Asking if the school arranges also excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
Какие программы вы предлагаете?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Inquiring about funding opportunities
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Asking which bodies can fund your studies
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Stating that you need financial help
studiegebyrer
плата за обучение
Thing that you need financial help for
leveomkostninger
расходы на жизнь
Thing that you need financial help for
børnepasning
уход за ребенком
Thing that you need financial help for
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Какие виды стипендий доступны?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Asking where you can get a certificate of equivalency